Abborrtjärn Älvsbyn

Här kan du köpa fiskekort

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Abborrtjärn är beläget ca. 12 km. SSO Älvsbyn. Sjön är ca. 19 ha.
Utsättningar av Öring, Röding och Regnbåge sker varje år. 
Välkomna!

FISKEREGLER

Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten.
Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas. Båt får ej nyttjas. Flytring är tillåtet (Gäller endast flugfiske). Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.

Spinn, mete, fluga eller pimpel. Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.

3 fiskar/ fiskekort och dygn.
Minimimått för att avliva och behålla fisk är:
Harr, 30 cm; Öring, 30 cm; Röding, 30 cm; Regnbåge, 30 cm.
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt tjästetecken och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.

Iaktta traditionell och god fiskeetik. Var rädd om vår vattenmiljö – använd miljösänken i stället för blysänken. Ta med skräp hem. Ta reda på linor, burkar etc.. Fiskelinor är en dödsfälla för fåglarna och skall aldrig lämnas kvar på din fiskeplats eller kastas i vattnet

Kaj Kottelin

0731839582