Älvsbyns Byamäns Samff Pite älv

Här kan du köpa fiskekort

Genom “Norrbottens pärla” Älvsbyn rinner Piteälven. En av Sveriges nationalälvar.

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Älvsby byamäns samfällighets vattenområde i Pite älv. Ca 8 km älv i anslutning till Älvsbyns centralort.

Välkomna!

· Fiskekortet är personligt.

· Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 – 31/5.

För fiske efter lax och öring gäller de regler och fisketider som fastställs av Havs- och Vattenmyndigheten.

· Fiske efter Lax är förbjudet fr.o.m. den 1/9 t.o.m. den 31/12.
1 Lax /dygn får behållas vid fiske under övrig tid.

· Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.
Fiske efter öring är alltså tillåtet under tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/8.
1 öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas

· Fiskekortet skall medföras vid fiske.

Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 – 31/5.

För fiske efter lax och öring gäller de regler och fisketider som fastställs av Havs- och Vattenmyndigheten.

Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8. Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 14/10.

Fiske efter öring är alltså tillåtet under tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/8 samt fr.o.m. 15/10 t.o.m. 31/12

 

· Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.

 

Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är:

Harr: 35 cm

Öring: Fönsteruttag 30 – 45 cm

Lax: 50 cm

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Fisk som inte håller minimimåttet eller fångas under förbudstid skall omedelbart återutsättas.

Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 5 harrar per fiskande och dag.

Fiskeregler för lax och öring fastställda av Havs- och Vattenmyndigheten.

1 Lax /dygn får behållas.

Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.

Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsänts.