Arvidsträsksjöarnas fiskeområde

Här kan du köpa fiskekort

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Arvidsträsk är beläget ca 13 km söderut från Älvsbyn. I fiskekortet ingår Arvidsträsksjöarna:
Lilla Arvidsträsket (27 ha), Inre Arvidsträsket (160 ha), Yttre Arvidsträsket (315 ha) och
Söravan (43 ha).

Välkomna!

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske. Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. Fiske från båt är tillåtet.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober.

Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Minimimått och fönsteruttag för att avliva och behålla fisk är:

Harr, 35 cm
Öring, fönsteruttag 30 – 45 cm. En öring per fiskare och dygn får behållas.
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

Lilla Arvidsträsket

Del av fvo

Inre Arvidsträsket

Del av fvo

Yttre Arvidsträsket

Del av fvo

Söravan

Del av fvo

Fiske i strömmarna mellan Stavsträsket och Lilla Arvidsträsket samt Lilla Arvidsträsket och Inre

Arvidsträsket är förbjudet.