Böle Pålberget Öjebyn Piteälven

Här kan du köpa fiskekort

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Välkomna!

För fiske efter lax och öring gäller de regler och fisketider som fastställs av Havs och Vattenmyndigheten. Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

· Fiske efter Lax är förbjudet fr.o.m. den 1/9 t.o.m. den 31/12.
1 Lax /dygn får behållas under övrig tid.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.

Fiske efter Harr är förbjudet under lekperioden 15/4 – 31/5.

Fiskekortet är personligt.

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.

Fiskekortet skall medföras vid fiske.

 

Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8. Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 14/10. Fiske efter öring är alltså tillåtet under tiden fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/8 samt fr.o.m. 15/10 t.o.m. 31/12

Fiske efter Harr är inte tillåtet under lekperioden 15/4 – 31/5.

 

 

Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.

 

1 Lax /dygn får behållas.

Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 5 harrar per fiskande och dag.

Minimimått/ Fönsteruttag:

Harr: 35 cm
Lax: 50 cm
Öring: En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas. Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet eller är inom fönsteruttaget eller fångas under förbudstid skall ovillkorligen återutsättas.