Fällforsen Piteälven

Här kan du köpa fiskekort

Välkommen till Fällforsens kortfiskeområde Fällforsen i Pite älv är belägen ca. 15 km NV Älvsbyn. Området omfattar ca. 2 km av Pite älv i anslutning till Fällforsen.

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Välkomna!

Försäljningen av fiskekort för säsongen öppnas den 1:a april.

Fiskekort säljs endast under tiden 19/6 t.o.m. 31/8.

Endast 4 fiskekort/ dygn säljs på området. (endast kalenderdygn)

Fiskekortet är personligt.

Fiskekortet skall medföras vid fiske.

 

Fiskekort säljs endast under tiden 19/6 t.o.m. 31/8.

Fiske efter Harr är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m den 31/8

Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8

Fiske efter öring är förbjudet under hela året.

 

 

Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.

Fiske med spinn, haspel och fluga är tillåtet.

Mete med agn (ex. mask) är förbjudet.

 

 

Minimimått: Harr, 35 cm
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 2 harrar per fiskande och dag.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

En (1) Lax / fiskekort/ dygn får behållas under tiden 19/6 t.o.m. den 31/8.
Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.
Minimimått: Lax, 50 cm
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

All Öring skall ovillkorligen återutsättas i älven.

 

Fångstrapporter skall skickas in. Vid utebliven fångstrapport kan fiskaren stängas av från möjlighet att lösa fiskekort på området.

Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Övriga ordningsregler.· Parkera endast på markerade P-platser.
Visa hänsyn för fastighetsägarna inom området genom att inte nyttja deras tomter för transporter och liknande.