Moskosel FvF

Här kan du köpa fiskekort

 

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Välkomna!

Moskosel Fiskevårdsförenings vatten.
DÅRASJAURE
Inplanterad harr, öring & röding. Naturligt finns även abborre och gädda.

MALMESJAURE, MOSKOSELET, LOBBLET & LULLEJAURE
Harr, öring, abborre, gädda sik & mört.

ABMOJAURE
Ny sedan 2012, under året kommer det att inplanteras regnbåge och öring. Naturligt finns även abborre och gädda.

LINKOSJÖN
Inplanterad röding och öring

NORRA HUNDTRÄSKET
Abborre och gädda.

Fiske gäller för ETT spö/person

Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på? målsmans fiskekort. ·

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.

 

Förbudstider: Harr under lektiden : 4/5 till 10/6 och Öring under lektiden :15/9 till 14/10.

Respektera detta för fiskets bästa.

 

Minimimått: Harr 30 cm, Öring 35 cm, Röding 30 cm.

Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

 

Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utövar de här reglerna. · Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.