Sikfors Fvo Piteälven

Här kan du köpa fiskekort

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Välkomna!

Fiskeregler Sikfors FVO Pite älv och Borgforsälven

Fiskekortet gäller för 2 redskap (spön) / fiskare. I fiskekortet ingår fritt ungdom under 16 år i målsmans sällskap.
Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8.  Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.
· Allt fiske inom Sikfors FVO:s vattenområde i Pite- och Borgforsälven är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.
· Fiske efter harr är förbjudet under perioden 15 april t.o.m 31 maj.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. 1/9 t.o.m. 31/12.
Öring som inte är inom fönsteruttaget eller fångas under förbudstid skall ovillkorligen återutsättas.
Minimimått/ Fönsteruttag:
Lax
50 cm, En Lax /dygn får behållas.
Harr 35 cm
Fisk som inte håller minimimått skall ovillkorligen återutsättas.
Öring: 1 öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.
Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Det är tillåtet att använda båt vid fiske i Pite- och Borgforsälven.
Undvik att stressa fisken och lossa alltid kroken med väl fuktade händer eller bäst med fisken i vattnet.
Kom ihåg att du som fiskande alltid är skyldig att känna till vilka regler som gäller!

I våra vatten gäller totalt nätförbud.

Fiskekortspris:
1 Dygn: 100 kr

Förbudstider: Harr under lektiden : 15/4 till 31/5 och Öring under tiden :1/9 till 31/12 samt Lax under tiden :1/9 till 31/12.

Respektera detta för fiskets bästa.

 

Minimimått: Harr 30 cm, Öring 35 cm, Röding 30 cm.

Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.