Storforsen Sportfiskeklubb Pite älv och sjöar

Här kan du köpa fiskekort

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Fiskeklubbens ambitioner är att på sikt skapa ett attraktivt fiske efter nämnda strömsträcka. För att nå detta mål måste fiskbeståndet få förutsättningar för detta.

Välkomna!

Fiskekort
För fiske på sträckan Benbryteforsen – Storforsen i Pite älv gäller innehav av fiskekort för Storforsens SFK:s kortfiskeområde eller SVEASKOG:s fiskekort (Fiskekort Arvidsjaur – Älvsbyn).

 

Förbud mot mete, bottenmete samt användande av agn

Förbud mot fiske med agn råder under hela året.

 

 

Måttbegränsning.

Minsta mått för att avliva och behålla harr är 30 cm. Detta för att harren ska ges förutsättningar till lek vilket innebär att ett större antal fiskar tillåts att leka. Vi tror att den naturliga reproduktionen av fisk därför kommer att öka.
Minimimått för öring är 35 centimeter.

Fångstbegränsning
Vid fiske får sammanlagt tre (3) fiskar, harr och /eller öringar per fiskande dygn, avlivas och behållas.. Efter fylld kvot får så kallad “catch and release” -fiske fortsätta, dock med reservation att krok med “hulling” inte får användas och att fisken skall på bästa sätt återges friheten.

 

Sträcka 1
Benbrytebron ner till lilla kraftledningen, ca. 1 km. Fiske från land enbart med flugfiskespö, ej fluga med kastboll eller liknande.

Sträcka 2
Lilla kraftledningen till Morankojan. Fiske från land med spinn och fluga.

Sträcka 3
Morankojan till Räkneforsens början. Totalfredad för reproduktion.

Sträcka 4
Räkneforsens början till västra spetsen på holmen i Nedre Åkerselet. Land- och båtfiske med spinn och fluga.

Sträcka 5
Västra spetsen på holmen i Nedre Åkerselet till 500 m väster holmen uppströms Gransel. Fiske från land med spinn och fluga.

Sträcka 6
500 m väster holmen uppströms Gransel till Brudforsens början. Fiskeförbud. Enskilt vatten.

Sträcka 7
Brudforsens början till Storforsens naturreservat. Fiske från land med spinn och fluga.


Regelverk för fiske i Långträsket, Abborr-, Lill-, Grund-, Mitti- och Svarttjärn samt Lillbergsträsk, Stor- och Svarttjärn.

· Storforsens SFK:s kortfiskeområdes fiskekort gäller för fiske i alla Sportfiskeklubbens vatten.
· Fiske från land i Långträsket och intilliggande sjösystem ,se område 1 på kartan, är även tillåtet för innehavare av SVEASKOG:s fiskekort (Fiskekort Arvidsjaur – Älvsbyn). Det är fiskeklubbens regelverk som gäller.
· Minsta mått för behållande av fångst för ädelfiskar är 30 cm.
· Endast ett fiskredskap får samtidigt användas.
· Tillåtna fiskredskap är: Metspö, Kastspö, Flugspö, Pimpelspö.
· I de fall flugor används får max tre användas samtidigt.
· Högst två (2) ädelfiskar får fråntagas klubbens vatten per person och dygn eller fisketillfälle.
· Fångstrapportering sker i uppsatta böcker.
· Dessutom gäller för Långträsket att båtfiske får ske av medlem i Sportfiskeklubben som löst båtfiskekort.
· Båtfiske får endast ske under dygnets ljusa tid mellan den 15 maj till och med den 31 augusti.
· Båten får ej kvarlämnas vid sjön. Använd nedfartsvägen belägen vid sjöns västra del.
· Båtmotor får inte användas på sjön, varken vid fiske eller annan förflyttning med båten. Klubbens bevakare undantaget vid tjänsteutövning.
· Gäst som önskar båtfiska måste dessutom lösa båtfiskekort och åtföljas av medlem som innehar båtfiskekort.
· Om familj löst båtfiskekort betraktas det som om alla i familjen innehar båtfiskekort.