Djupträsket Älvsbyn

Här kan du köpa fiskekort

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Djupträsket är beläget ca. 16 km. SV Älvsbyn. Sjön är 130 ha. med ett medeldjup på ca. 11 m. Max.djup är 36 m. Vid sjön finns 15 båtar som får användas av de som löst fiskekort. Här finns också en värmestuga och eldplatser med vindskydd. Vid värmestugan finns handikapp-anpassad brygga och toalett. I anslutning till bilparkeringen finns möjlighet till uppställning av husvagnar ca. 20 st. Här finns också kärl för sopsortering. För att nyttja möjligheten till husvagns-uppställning fordras att fiskekort lösts.Utsättningar av Öring, Röding och Harr sker varje höst med en omfattning av ca. 600 kg fisk fördelad på de olika arterna. Största delen består av Öring och Röding.

Välkomna!

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske. Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

 

 

Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten.
Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas..

Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.

 

3 fiskar/ fiskekort och dygn.

Minimimått för att avliva och behålla fisk är:

Harr, 30 cm
Öring, 30 cm
Röding, 30 cm

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

 

Båtarna får användas i mån av tillgång. Båt lämnad på båtplats är ledig. Ingen fiskeutrustning eller dylikt får lämnas kvar i båten vid bryggorna. Det är tillåtet att använda ELDRIVEN båtmotor. BENSINMOTOR får inte användas. Det är FÖRBJUDET att använda egen båt.

Hjälp till att hålla stugan och omgivningarna fria från sopor. Använd de sopställ som finns vid stugan och parkeringarna.

Kaj Kottelin

0731839582