Manjärv Fvo

Här kan du köpa fiskekort

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras via e-post. Du hittar även köpta fiskekort under ditt konto ovan.

Manjärv är beläget 6 km söder om Vidsel. I fiskekortet ingår sjöarna Manjärv och Grundträsket samt delar av Vistån.

Välkomna!

Respektera dessa regler för fiskets bästa.
Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

    • Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort.
    • Fiskekortet SKALL medföras vid fiske.
    • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
    • Fiske från båt är tillåtet.

 

 

 

Fiske efter harr är förbjudet under perioden 15 april t.o.m 31 maj.

Fiske efter öring är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober.

Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8. Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.

Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.

 

 

Harr: 
Minimimått för att avliva och behålla fisk är 35 cm;
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

Öring:
En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas. Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Lax:
Minimimått: 50 cm. 1 Lax /dygn får behållas

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.

Övriga arter: Inga gällande minimimått.